1962 godina, ceo svet isčekuje prvi satelitski prenos video signala između Evrope i Severne Amerike, Amerika čeka sliku iz Evrope i šta je to što imaju da vide? Vide Belog anđela među prvim kadrovima koji predstavljaju pozdrav stanovnika starog kontinenta prema Amerikancima. 

Isto tako, nekoliko godina kasnije kad je sa Zemlje u svemir poslat prvi satelitski signal u vasionu “paket ljudskih dostignuća” to su bile slike  čovekovog osvajanja Meseca, Kineskog zida i “Belog anđela”. Verovalo se da će, ako postoje razumna bića negde u svemiru, sliku Belog anđela shvatiti kao poruku ljubavi, mira i razumevanja.

Beli anđeo je deo freske Mironosice na Hristovom grobu koja se nalazi u manastiru Mileševa, zadužbini kralja Vladislava iz 1234-1235 godine koji se nalazi kod Prijepolja na reci Mileševki.Ova freska smatra se jednim od najlepših radova ne samo srpske nego i evropske umetnosti srednjeg veka. Na fresci je prikazan Arhanđel Gavrilo obučen u beli hiton kako sedi na mestu gde je nekada bio Hristov grob i mironosicama rukom pokazuje da je prazan tj, da je Hristos vaskrsao.

Autori ove freske nisu poznati, zna se da je nastala u 13. veku i da su njeni autori bili Grci školovani u Carigradu, Solunu i Nikeji. U 16. veku je preko nje nacrtana nova freska koju je tu bila do 20. kada je zbog restauracije uklonjena i kada je Beli anđeo ponovo otkriven. Manastir Mileševa je zbog svoje celokuone vrednosti pod zaštitom UNESCO organizacije kao svetsko kulturno dobro.Posebno, Beli anđeo je širom sveta poznat kao simbol ljubavi, razumevanja i pre svega mira. Zanimljiva je i tehnika kojom je ova anđeo naslikan, naime, iz kog god ugla da gledate fresku on će vas gledati pravo u oči. Ova pojava se primećena još na slici Leonardove mona Lize za koju neki tvrde da je inspirisana freskom Belog anđela.

Slika preuzeta sa wikipedia.com

Smatra se da freska ima čudotvorne moći koje se objašnjavaju legendom, koja je ujedno i legenda o postanju i izgradnji manastira. Priča se da je nekada davno postojao red srpskih vitezovi “čuvara koplja Svetog Đorđa” koji su bili poznati po svojim čudima koja su pripisivana relikvijama koje su ti vitezovi posedovali. Među njima je kružila priča o trojici vitezova koji su čuvali Hristovu Plaštanicu u crkvici na Crnoj steni. Krstaške horde koje su nadirale sa zapada te 1187. godine pojavili su se u sumrak pred crkvicom na Crnoj steni sa samo jednim ciljem – da uzmu Hristovu Plaštanicu. Pred njih stotinak u metalnim pancirima i sa tri crne glave na grudima, stala su tri čuvara “koplja Svetog Đorđa”. Legenda kaže da se zveket metala čuo do duboko u noć i kad je poslednji vitez pao, na Crnoj steni ukazao se beli anđeo Gavrilo pokazujući prstom na plaštanicu koja je polako nestajala u steni. Na tom mestu  je kralj Vladislav podigao manastir Mileševu.