Obedska bara – carstvo ptica

Obedska bara – carstvo ptica

Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ nastao je u napuštenom meandru reke Save. Danas u njemu utočište nalazne mnogobrojne vrste biljaka i životinja, pogotovo prica zbog čega je Obedska bara širom Evrope poznata kao carstvo ptica. Prostire se na 9 820...