Vratna – reka prirodnih mostova

Vratna – reka prirodnih mostova

Prag je poznat kao Grad stotinu tornjeva, Sank Petersburg kao grad stotinu mostova, ali da li znate da je reka Vratna poznata po više prirodnih kamenih mostova koji preko nje prelaze? Prirodni kameni mostovi – prerasti su retka i atraktivna pojava u svetu,...