Rimski imperator i srpski vinogradi

Rimski imperator i srpski vinogradi

Fruška Gora je poznata po svojim mnogobrojnim vinogradima, više od 60 porodičnih podruma božanskog pića nalazi se na ovoj planini.Ipak pored povoljne klime i zemlje, za ovoliku količinu vinograda u Sremu zaslužan je i jedan rimski imperator. Marko Aurelije Prob,...