Najstariji evropski fosil

Najstariji evropski fosil

Nedaleko od Niša u pećini Mala Balanica otkriven je jedan od najstarijih fosila u Evropi. U pitanju je fosilna vilica označena sa BH-1 što je skraćeno za Balanica hominin 1. Pećina Mala Balanica nalazi se na južnoj padini Svrljiških planina u blizini izlaza iz...