U jugoistočnoj Srbiji, 17 kilometara od Niša nalazi se jedna od najlepših planina u Srbiji – Suva planina. Kako joj i samo ime kaže, Suva planina nije bogata vodom, na celoj planini se nalaze samo dva izvora vode. Nasuprot tome, u nižim predelima postoje brojni izvori termalne vode, naročito u predelu Niške Banje.

Slika preuzeta sa nestvarna.blog

Suva planina se pruža u vidu potkovice u pravcu u pravcu severozapad – jugoistok. Njen najviši vrh je Trem čija visina iznosi 1810 metara nadmorske visine. Pored Trema značajni vrhovi su još i Mosor čija visina iznosi 985 metara nadmorske visine i Pasarelo sa visinom od 1525 metara. Reljef Suve planine karaterišu velike visinske razlike što ovu planinu čini veoma privlačnom za ljubitelje planinarenja i pešačenja. Cela planina se izdvaja od znatno nižih kotlina koje je okružuju što je čini vidljivom sa svih strana i sa velike udaljenosti, dok pogled sa same planine stvara neverovatan osećaj.

Slika preuzeta sa nestvarna.blog

Suvu planinu karakterišu izuzetne pojave oblika kraškog reljefa, riznice sedimenata različite starosti bogate fosilnim hlorom. Karakteriše je i raznovrstan ekosistem u kom se nalazi 1261 biljna vrsta, 58 vrsta lišajeva, 139 vrsta ptica i još mnogo drugih životinjskih vrsta. Zahvaljujući tome proglašena je rezervatom prirode i objektom geonasleđa Srbije. Zakonom je zaštićeno ukupno 31860 hektara površine.

Slika preuzeta sa nestvarna.blog

Iako je danas poznata pod imenom Suva planina, ova gorostasna planina je nekad nosila ime Kunovica. Ovo ime poticalo je od imena drveta Kun koje je veoma rasprostranjeno po ovoj planini. Kasnije, zbog specifičnog sastava terena i stena koje zadržavaju vodu što planinu čini siromašnu vodom, dobila je naziv Suva planina.
Po drugom tvrđenju, Suva planina je poznata kao najtoplije i najsuvlje područje u Srbiji, pa epitet suva potiče odatle.

Slika preuzeta sa nestvarna.blog

Osim neverovatnih vidikovaca i pejzaža, turiste na Suvu planinu mame i stada divljih konja koja žive na obroncima ove planine. Iako ih nazivaju divljim, svi ovi konji imaju vlasnike koji su ih pustili da se slobodno kreću i trče po planini. Kako na Suvoj planini čak i tokom zime trave ima u izobilju ove prelepe životinje se same snalaze za sve što im je potrebno. Deluje čudno ali meštani tačno znaju koji konj kome pripada.

Slika preuzeta sa pdvrbica.org.rs