U okolini sela Zlot u podgorini planine Kučaj, nalazi se sistem pećina poznat pod nazivom Zlotske pećine koji broji 222 pećina. Među tim pećinama je i pećina Vernjikica.

Naziv Vernjikica potiče od starovlaške reči „var“ koja znači krečnjak. Vernjikica spada u suve pećine što je bitna informacija istraživačima jer je krečnjak važan za stvaranje pećinskih ukrasa. Zahvaljujući tome, Vernjikica je sa svojih 1015 metara dužine poznata po stalagmitima i stalaktitima najrazličitijih boja i oblika koji su po ovoj pećini gusto raspoređeni.

Slika preuzeta sa commons.wikimedia.org

Dovoljno je samo čuti nazive dvorana ove pećine i odmah se zaljubiti u nju… „Prijemna dvorana“, „Kaskadna“, „Vilingrad“, „Ponor“, „Koloseum“, „Mramorje“, „Sala oružja“, „Mermerna“ i „Siparska“ dvorana. Sve u svemu Vernjikica je pravi podzemni, bogato ukrašeni, dvorac. Dvorana „Koloseum“ predstavlja pravu znamenitost. Visoka je 59 m, kružnog oblika sa prečnikom od 60 m zahvaljujući čemu je jedna od najvećih i najviših kamenih dvorana u Srbiji. Sa druge strane dvorana „Vilingrad“ je proglašena za najlepšu zbog svog raznovrsnog i raznobojnog pećinskog nakita. Osim navedenih, prilikom ispitivanja pećine nailazi se na tvorevine poput „Babe“, „Srebrne jele“, „Pećinskog čoveka“, „Obeliksa“, „Košnice“ i „Venere“.

Slika preuzeta sa serbia.com

U okviru ovih dvorana nalaze se najneverovatniji oblici kojima su naučnici dali slikovita imena, tako da ćete u dvorani prolaziti pored „Kolosa“ visokog 10 metara, pored džinovskog crvenog stuba visokog 8 metara, kao i pored „Godzile“. U sali oružja nalazi se pečinski nakit oblika koplja, strela, mačeva i bodeža.. U mermernoj dvorani pronalazi se koralni nakit izgrađen od kalcita.

Slika preuzeta sa serbia.com