Svi smo upoznati sa likom i delom Isusa Hrista, svi znamo da ga je krasila duga i bujna kosa pokupljena na leđima i gusta brada. Pa barem ga tako svaka hrišćanska crkva predstavlja. Ili ne?

Freskoslikarstvo i generalno bilo šta što ima veze sa crkvom nema tu karakteristiku da odstupa od opšteprihvaćenih shvatanja, učenja i izgleda. Ipak uprskoj tome u crkvi posvećenoj Petru i Pavlu koja se nalazi u selu Rsovci na Staroj planini postoji freska koja prikazuje Isusa ni više ni manje nego ćelavog! Naravno osim duge i bujne kose fali mu i brada i deluje dosta mlađe, skoro kao dečak. Kako je došlo do ovoliko odstupanja od uobičajenog prikaza Isusa pitaju se mnogi ali niko ne zna tačno da odgovori. Jedna grupa naučnika smatra da su tvorci freske stvarali pod uticajem hrišćanstva ranijih vekova, druga ipak smatraju da su ideju o ćelavom Isusu doneli isposnici sa Sinaja. Koji god da je razlog u pitanju neosporiv je talenat koji su stvaraoci ove freske posedovali.

Slika preuzeta sa telegraf.rs

Osim što je bez kose, da se primetiti i da je Isus naslikan u osmougaonoj zvezdi obučen u budističku odeću zbog čega se ostavlja prostora za mogućnost da su autori freske bili pod uticajem neortodoksnih struja hrišćanstva.

Crkva Petra i Pavla je osim freske koja se u njoj nalazi neobična i zbog činjenice da je izgrađena u pećini po čijim se zidovima i niz tavanicu sliva voda za koju mnogi smatraju da je lekovita. Ova pećinska crkva nalazi se u brdu Kalik koji pripada Staroj planini i prepostavlja se da je podignuta tokom druge polovine trinaestog veka. Kako je isprva bila isposničke prirode do nje se dolazilo gotovo neprohodnom stazom zbog čega je bila vrlo nepristupačna. Međutim, danas je zahvaljujući sredstvima Svetske turističke organizacije prilaz uređen. Ulaz u ovu pećinu je takođe ulaz u hram na čijem se severnom zidu nalazi pomenuta freska za koju se veruje da je naslikana tokom druge polovine četrnaestog veka.

Slika preuzeta sa putevimapravoslavlja.info