Kanjon reke Mileševke nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje, u jugozapadnom delu Srbije. U blizini se nalazi i manastir Mileševa, zadužbina Stefan Vladislava poznata po fresci Belog anđela koja se našla na prvom satelitskom prenosu.

Da bi se došlo do kanjona ide se makadamskim putem kojim su nekada davno išli turski karavani. Na putu se nalazi veliki broj tunela među kojima je jedan poznat po tome što je u njemu sniman film “Lepa sela lepo gore“.

Slika preuzeta sa planine.net

Kanjon karakterišu bogata flora i fauna. Pančićeva omorika, pitomi kesten, tisa, orah, jela i crni grab su neke od ukupno 317 poznatih biljnih vrsta koje rastu u kanjonu Mileševke.
Što se tiče faune ovaj prostor je dom za 19 dnevnih i 9 noćnih ptica grabljivica po kojima je kanjon i poznat. Među njima su beloglavi sup, kaški i sivi soko, patuljasta sova i uralska sova i patiljasti orao. Sve ove vrste se teško mogu naći na bilo kom drugom mestu u Srbiji. Osim prica grabljivica u klisuri stanuju i medvedi, vukovi, divokoze i druge retke životinje. Zahvaljujući ovoj raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta kanjon je proglašen prirodnim rezervatom prve kategorije nacionalog značaja.

Slika preuzeta sa panacomp.net

Posebnu lepotu kanjona čine surova divljina, nepristupačnost i duboki ponori koji dostižu dubinu i preko 300 metara čije se strane gotovo vertikalno spuštaju na dole.

Slika preuzeta sa pinterest.com

U blizini kanjona nalaze se pećine isposnice Svetog Save. Nastale su u 13. veku po ugledu na hilandarske isposnice. Postoji staza koja vodi ka isposnicama koja je jednim delo osigurana lancima pa nije toliko opasna. Kada se dođe do Savine isposnice u njoj se može pronaći rupa. Po legendi, grešni ljudi neće moći da zahvate vodu iz ove rupe dok će svi ostali moći.

Slika preuzeta sa parksdinarides.org